inhoud van de opleiding

 

DE OPLEIDING

De opleiding duurt ongeveer 1 jaar. Er zijn praktijkgerichte theorielessen, oefenmomenten tijdens werkplekleren en stages. De stages vinden plaats in de thuiszorg en in woonzorgcentra. Dit is een voltijdse dagopleiding.

 

DE OPLEIDING BESTAAT UIT TWEE DEELTRAJECTEN

 • Deeltraject 1 - huishoudhulp en logistiek assistent i.d. zorg:  250 uur theorielessen + 50 uur stage, duurtijd ca. 3 maanden.  Wanneer je slaagt in dit deeltraject ontvang je een bekwaamheidsattest huishoudhulp en kan je aan het werk als huishoudhulp in de zorg. Met een extra stage ontvang je ook een bekwaamheidsattest logistiek assistent in de zorg en mag je werken als logistiek assistent in de residentiële zorg.          Klik hier voor het overzicht van de modules
 • Deeltraject 2 - verzorgende en zorgkundige:                                  430 uur theorielessen + 600 uur stage, duurtijd ca. 9 maanden. Je kan enkel deeltraject 2 volgen wanneer je deeltraject 1 succesvol hebt afgerond. Pas wanneer je voor deeltraject 2 slaagt, ontvang je een bekwaamheidsattest voor verzorgende en zorgkundige.                                                                                              Klik hier voor het overzicht van de modules

IN ELK DEELTRAJECT GEVEN WE LES IN VOLGENDE MODULES

 • Zorg voor goed functionerend lichaam: je leert de zorgvrager wassen, verschonen, eten geven, EHBO en CPR, hoe omgaan met ziektes zoals diabetes, hart- en vaatziekten,…
 • Zorgvragergerichte vaardigheden: je leert de zorgvrager verplaatsen, te ondersteunen bij zinvolle dagbesteding, comfortzorg toe te passen,...
 • Omgangskunde: je oefent je sociale vaardigheden, leert hoe te communiceren en om te gaan met feedback, we leren je over hoe het is om ouder te worden en om te gaan met verlies en rouw,...
 • Specifieke zorgsituaties: je leert omgaan met personen met dementie, palliatieve zorgen, psychiatrische problemen, kansarmoede, personen met een beperking,…
 • Woon- en leefomgeving: je krijgt een basis van voedingsleer en dieetleer, je leert hoe boodschappen te doen, koken, wassen, strijken, onderhoud van de woning, budgetteren,…
 • Werken in de zorg: je leert het zorglandschap kennen, de taken en grenzen van het beroep, beroepsgeheim, werken in team, solliciteren en werknemershouding,...

WE ONDERSTEUNEN JE TIJDENS DE OPLEIDING

Dit doen we aan de hand van individuele begeleiding, evaluatie- en feedbackmomenten, leren leren, taalondersteuning, opvolging van het leerproces, stagebegeleiding,...

 

JE GAAT OP STAGE

Tijdens de begeleide stage zet je je kennis om in praktijk. Je loopt stage in de thuiszorg en in een woonzorgcentrum

een opleiding volgen: praktisch

 

WAT KUNNEN WIJ BIEDEN?

 • Een voltijdse dagopleiding die ongeveer 1 jaar duurt
 • Praktijkgerichte lessen met persoonlijke begeleiding
 • Expertise vanuit het werkveld
 • Stage in een woonzorgcentrum en in de thuiszorg
 • Bekwaamheidsattesten met garantie op werk
 • Voor de start van de opleiding bekijken we of je recht hebt op vrijstellingen
 • Je krijgt de mogelijkheid tot het volgen van AAV (aanvullende algemene vorming voor het behalen van een secundair diploma) 

WIE BEN JIJ?

 • Je bent empathisch en respectvol
 • Je kan goed met mensen omgaan
 • Je hebt een passie voor zorg
 • Je hebt een goede fysieke en psychische gezondheid
 • Je bent gemotiveerd om de opleiding te volgen en nadien aan de slag te gaan in de zorgsector

 STARTVOORWAARDEN

 • Je bent minstens 18 jaar of je wordt 18 jaar in de loop van het opleidingsjaar
 • Je bent medisch geschikt voor de zorgsector
 • Je bent ingeschreven als werkzoekende bij de start van de opleiding
 • Je hebt geen diploma of specifieke voorkennis nodig
 • Je beheerst de basis van het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk (niveau 2.4 aanbevolen). Bij een niveau tussen 2.1 en 2.4 kan je een opleiding voor anderstaligen volgen: meer info hierover kan je vragen bij de opleidingscentra (zie tabblad: 'contacteer ons')

 EXTRA VOORDELEN

 • Kosteloze opleiding in samenwerking met VDAB
 • Een abonnement van de Lijn of kilometervergoeding
 • Vergoeding voor kinderopvang
 • Je behoudt je werkloosheidsvergoeding

           

VOOR MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN: CONTACTEER ONS EN SCHRIJF JE IN VOOR EEN INFOMOMENT!

KLIK HIER