inhoud van de opleiding

 

DE OPLEIDING

De opleiding duurt ongeveer 1 jaar waarbij praktijkgerichte theorielessen en stages aan bod komen. De stages vinden plaats in de thuiszorg en in woonzorgcentra. Dit is een voltijdse dagopleiding.

 

DE THEORIE

 • Zorg voor de cliënt: je leert de cliënt wassen, verschonen, verplaatsen, eten geven, EHBO en CPR, hoe omgaan met ziektes zoals diabetes, hart- en vaatziekten,…
 • Zorg voor woon- en leefomgeving: je krijgt een basis van voedingsleer en dieetleer, je leert hoe boodschappen te doen, koken, wassen, strijken, onderhoud van de woning, budgetteren,…
 • Zorg voor werkomgeving: je leert het zorglandschap kennen, de taken en grenzen van het beroep, beroepsgeheim, werken in team, solliciteren en werknemershouding,...
 • Zorg voor omgang met zorgvragers en mantelzorgers: je oefent je sociale vaardigheden, leert hoe te communiceren en krijgt een basis van psychologie
 • Specifieke zorgsituaties: je leert omgaan met personen met dementie, palliatieve zorgen, psychiatrische problemen, kansarmoede, personen met een beperking,…
 • Zorg voor de cursist: je krijgt individuele begeleiding, evaluatie- en feedbackgesprekken, leren leren, opvolging van het leerproces, stagebegeleiding,…

DE STAGES

Tijdens de begeleide stage zet je je kennis om in praktijk. Je loopt stage in de thuiszorg en in een woonzorgcentrum

een opleiding volgen: praktisch

 

WAT KUNNEN WIJ BIEDEN?

 • Een kwaliteitsvolle opleiding die ongeveer 1 jaar duurt
 • Een voltijdse dagopleiding
 • Praktijkgerichte lessen met persoonlijke begeleiding
 • Expertise vanuit het werkveld
 • Stage in een woonzorgcentrum en in de thuiszorg
 • Bekwaamheidsattest als zorgkundige waarmee je kan werken in de thuiszorg en in een woonzorgcentrum
 • Grote kans op tewerkstelling na je opleiding

WIE BEN JIJ?

 • Je bent empathisch en respectvol
 • Je kan goed met mensen omgaan
 • Je hebt een passie voor zorg
 • Je hebt een goede fysieke en psychische gezondheid
 • Je bent gemotiveerd om de opleiding te volgen en nadien aan de slag te gaan in de zorgsector

 STARTVOORWAARDEN

 • Je hebt geen diploma of specifieke voorkennis nodig
 • Je bent medisch geschikt voor de zorgsector
 • Je bent ingeschreven als werkzoekende bij de start van de opleiding
 • Een basisbeheersing van het Nederlands schriftelijk en mondeling  (niveau 2.4 aanbevolen)
 • 18 jaar zijn/worden in de loop van het cursusjaar

 EXTRA VOORDELEN

 • Kosteloze opleiding in samenwerking met VDAB
 • Een abonnement van de Lijn of kilometervergoeding
 • Vergoeding voor kinderopvang
 • Je behoudt je werkloosheidsvergoeding

           

VOOR MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN: CONTACTEER ONS EN SCHRIJF JE IN VOOR EEN INFOMOMENT!

KLIK HIER